Sklep o sprejemu informacije in izdaji soglasja za odkup zemljišča za izgradnjo Osnovne šole Dragomelj