Sklep o sprejemu informacije o pripravah za prenovo stanovanjsko- poslovnega kompleksa SPB-1Domžale