Št. 3 - 2000

29. 3. 2000 649
Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Domžale (Št. 3 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.04.2000
Tip objave: Odlok
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav plinovodnega omrežja (Št. 3 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.04.2000
Tip objave: Pravilnik
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 3 - 2000)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 30.03.2000
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči - uradno prečiščeno besedilo 1 (Št. 3 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 30.03.2000
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1999 (Št. 3 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.03.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna Občine Domžale (Št. 3 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.04.2000
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 3 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet