Sklep o izdaji soglasja k odprodaji polovice pritličja objekta Karantanska 2 v Domžalah