Št. 10 - 2000

4. 10. 2000 1236
Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-sever (območje Induplati) (Št. 10 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.10.2000
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO (Št. 10 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 04.10.2000
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah in doplnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (Št. 10 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.10.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (Št. 10 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 19.10.2000
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembah Pravilnika o dodelitvi sredstev stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila (Št. 10 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 05.10.2000
Konec veljavnosti: 23.03.2001
Tip objave: Sklep
Sklep o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena (Št. 10 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.09.2000
Tip objave: Sklep
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale (Št. 10 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 05.10.2000
Konec veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Odlok
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin (Št. 10 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2000
Začetek veljavnosti: 05.10.2000
Tip objave: Pravilnik