Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju pomoči na domu