Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Domžale za leto 1999 in Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1999