Sklep o sprejemu informacije o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-VI/2000