Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2000