Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda KTV Vir, Dob, Domžale