Št. 9 - 2001

29. 10. 2001 542
Popravek odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir (Št. 9 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 13.11.2001
Konec veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Odlok