Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju občine Domžale za leto 2003