Št. 15 - 2002

30. 10. 2002 651
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale (Št. 15 - 2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 31.10.2002
Konec veljavnosti: 04.07.2006
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 15 - 2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 31.10.2002
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Sklep o sprejemu spremembe Proračuna Občine Domžale za leto 2002 (Št. 15 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 31.10.2002
Tip objave: Sklep
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale (Št. 15 - 2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 31.10.2002
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Odlok