Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2003 na območju občine Domžale