Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju projekta gradnje avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica (pododsek Šentjakob-Krtina)