Sklep o izvolitvi kandidata za volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov na volitvah 27. novembra 2002