Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D 20 – nad Športnim parkom s Programom opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje D 20 nad Športnim parkom