Št. 5 - 2003

21. 5. 2003 713
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje D 20 nad Športnim parkom (Št. 5 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.05.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale (Št. 5 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.05.2003
Konec veljavnosti: 08.10.2013
Tip objave: Odlok
Sklep o sprejemu Programa opremljanja za območje Zazidalnega načrta D 12 - Bistra (Št. 5 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 07.05.2003
Tip objave: Sklep
Program opremljanja območja Zazidalnega načrta D 12 Bistra (Št. 5 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 07.05.2003
Tip objave: Drugo
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Št. 5 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 05.06.2003
Konec veljavnosti: 14.11.2017
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale (Št. 5 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.05.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem (Št. 5 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.05.2003
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti (Št. 5 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Začetek veljavnosti: 22.05.2003
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Pravilnik