Obvestilo javnosti o javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje Š 5 ob Mlinščici – sever (Klinika Domžale)