Sklep o izdaji soglasja občinskega sveta k Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta »Podjetniški center Domžale«