Št. 7 - 2003

14. 7. 2003 641
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale (Št. 7 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.07.2003
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 7 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.07.2003
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj (Št. 7 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.07.2003
Konec veljavnosti: 23.03.2011
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 7 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet