Sklep o sprejemu Informacije o izpolnjevanju obveznosti investitorja Centra Mercator, glede deponiranja gradbenih in drugih odpadkov ter ukrepov občinske uprave za varovanje občinskih cest, zaradi gradbiščnega prometa