Št. 13 - 2004

24. 9. 2004 565
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju lokacijskega načrta Želodnik (Št. 13 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.09.2004
Tip objave: Odlok
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale (Št. 13 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 09.10.2004
Tip objave: Statut