Sklep o podpori izvedbe oz. nadaljevanja projekta »PO POTEH DEDIŠČNE« dela SAVSKE RAVNI IN POSAVSKEGA HRIBOVJA