Sklep o sprejemu Poročila o delu Podjetniškega centra Domžale za obdobje od 01.09.2003 do 31.08.2004