Sklep o razrešitvi članice Odbora za varstvo okolja in Odbora za finance in premoženje in imenovanje novih članov