Sklep o sprejemu Informacije o stanju na področju odlaganja odpadkov v občini Domžale