Št. 12 - 2005

29. 11. 2005 1150
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Št. 12 - 2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 23.11.2005
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Drugo
Uradni popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Št. 12 - 2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 29.11.2005
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Drugo
Odlok o občinskih cestah (Št. 12 - 2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 14.12.2005
Konec veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Odlok