Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 2006 na območju občine Domžale