Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v svet Centra za mlade Domžale