Št. 9 - 2006

24. 7. 2006 929
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekreacijski park Češenik (Št. 9 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.07.2006
Začetek veljavnosti: 25.07.2006
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Sklep o obvezni razlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale v delu, ki se nanaša na določitev in v delu, ki določa način izračuna faktorja FSI za mansardo, kjer je obodni zid višji od 1,2 m (Št. 9 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.07.2006
Začetek veljavnosti: 19.07.2006
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Sklep
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje OLN Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale in Program opremljanja za Rekreacijski park Češenik v Občini Domžale (Št. 9 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.07.2006
Začetek veljavnosti: 01.08.2006
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok