Uradni popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za lokalno cesto JC1 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/09)