Št. 10 - 2009

28. 9. 2009 1072
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje "Lek – Mengeš – Domžale" (Št. 10 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati) (Št. 10 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Začetek veljavnosti: 29.09.2009
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale (Št. 10 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Začetek veljavnosti: 13.10.2009
Tip objave: Odlok
Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale (Št. 10 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Začetek veljavnosti: 13.10.2009
Tip objave: Pravilnik
Uradni popravek Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (Št. 10 - 2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 28.09.2009
Konec veljavnosti: 09.03.2010
Tip objave: Drugo
Odlok o priznanjih Občine Domžale (Št. 10 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Začetek veljavnosti: 06.10.2009
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o javnem glasilu Občine Domžale "Slamnik" (Št. 10 - 2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.09.2009
Konec veljavnosti: 08.05.2012
Tip objave: Odlok