Sklep o priznanju nematerialne škode krajanom Dobra in Gorjuše

Predpisi, na katere predpis vpliva