Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2012 in 2013