Št. 14 - 2011

21. 12. 2011 787
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale (Št. 14 - 2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 05.01.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale (Št. 14 - 2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 05.01.2012
Konec veljavnosti: 07.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu – uradno prečiščeno besedilo (Št. 14 - 2011)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 16.11.2011
Začetek veljavnosti: 21.12.2011
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 14 - 2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 05.01.2012
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo (Št. 14 - 2011)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 16.11.2011
Začetek veljavnosti: 21.12.2011
Tip objave: Pravilnik
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 14 - 2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.10.2011
Začetek veljavnosti: 13.10.2011
Konec veljavnosti: 19.03.2015
Tip objave: Poslovnik
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 14 - 2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 05.01.2012
Tip objave: Poslovnik