Dodatni sklep k Odredbi o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov