Št. 12 - 2011

26. 10. 2011 639
Odredba o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov (Št. 12 - 2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2011
Začetek veljavnosti: 27.10.2011
Konec veljavnosti: 05.03.2013
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (Št. 12 - 2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2011
Začetek veljavnosti: 27.10.2011
Tip objave: Odlok