Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti