Sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste