Pravila o izrabi brezplačnega oglasnega prostora javnega glasila »Slamnik« za predstavitev kandidatov za volitve v Državni zbor RS, 4. decembra 2011, na območju Občine Domžale