Sklep o razrešitvi članov Odbora za finance in premoženje ter Odbora za prostor in imenovanje novih