Št. 6 - 2012

23. 4. 2012 800
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči - uradno prečiščeno besedilo 2 (Št. 6 - 2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 04.04.2012
Začetek veljavnosti: 23.04.2012
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Št. 6 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.04.2012
Začetek veljavnosti: 08.05.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2011 (Št. 6 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.04.2012
Začetek veljavnosti: 24.04.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o izdajanju javnega glasila "Slamnik" (Št. 6 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.04.2012
Začetek veljavnosti: 08.05.2012
Tip objave: Odlok