Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občine v Svetu Osnovne šole Domžale in Glasbene šole Domžale