Sklep o imenovanju predsednika in člana Nadzornega odbora Občine Domžale