Sklep o prekinitvi obravnave Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih in socialnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.