Št. 2 - 2013

25. 3. 2013 2267
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale - uradno prečiščeno besedilo (Št. 2 - 2013)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 13.03.2013
Začetek veljavnosti: 25.03.2013
Tip objave: Odlok
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - uradno prečiščeno besedilo (Št. 2 - 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 13.03.2013
Začetek veljavnosti: 25.03.2013
Konec veljavnosti: 14.11.2017
Tip objave: Odlok
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu - uradno prečiščeno besedilo 2 (Št. 2 - 2013)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 13.03.2013
Začetek veljavnosti: 25.03.2013
Tip objave: Odlok