Sklep o imenovanju člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja