Št. 6 - 2016

19. 9. 2016 2070
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje "Lek Mengeš-Domžale" (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 29.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembi meje območij naselij Dob in Vir (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 20.09.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale" (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 04.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 20.09.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.09.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 6 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.09.2016
Začetek veljavnosti: 20.09.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro