Sklep o imenovanju člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve